Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

V petek, 5. 7. 2019,  smo na Ekonomski in trgovski šoli Brežice razglasili rezultate letošnje poklicne mature in v Viteški dvorani gradu Brežice svečano podelili maturitetna spričevala. Najbolj smo bili veseli 18-ih dijakinj, ki so dosegle odličen uspeh, med njimi vsekakor izstopata Ivica Švajger iz progama ekonomski tehnik in Klara Butkovič iz programa predšolska vzgoja, ki sta postali zlati maturantki generacije 2018/2019.

Prireditev je bila posebej svečana tako zaradi odličnih rezultatov na maturi in zaključka izobraževanja prve posavske generacije programa predšolske vzgoje kot zaradi zaključka celoletnega praznovanja 20 let delovanja šole v novi šolski zgradbi na Bizeljski cesti. Poleg maturantov predšolske vzgoje so maturitetna spričevala prejeli maturanti programa ekonomski tehnik in spričevala zaključnega izpita dijaki, ki so končali program trgovec.

Na začetku sta voditelja prireditve Kalina Kranjec in David Hribar povabila ravnateljico dr. Mojco Tomažin, da prva čestita maturantom. V svojem nagovoru je izrazila veliko veselje nad odličnimi rezultati in se ob tej priliki zahvalila tako profesorskemu zboru kot staršem in vsem, ki so dijake podpirali na tej srednješolski poti. Znanje, ki so ga pridobili na šoli, je kvalitetno, je poudarila, in zaželela vsem veliko uspeha na nadaljnji poklicni poti. Da je pridobljeno znanje res odlično in nujno za prave dosežke v življenju, je poudaril tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je v svoji čestitki maturantom zaželel vrhunske dosežke tudi vnaprej, še posebej ko se bodo po šolanju zaposlili.

Slika 1: Odlične dijakinje in zlati maturantki Ivica Švajger in Klara Butkovič (v sredini) z županom, ravnateljico in razredničarkama

Sledil je kratek kulturni recitatorsko-glasbeni vložek dijakov šole Anje Roštohar, Klare Vodopivec in Antonia Vogrinca pod mentorstvom režiserke Alenke P. Kranjec.

Poročilo o izvedbi zaključnega izpita v programu trgovec je podala tajnica izpitne komisije Katja Bogovič, ki je povedala, da je vseh 12 kandidatov uspešno opravilo zaključni izpit, kar pomeni 100 % rezultat. Na zaključnem izpitu je sodeloval tudi predstavnik Trgovinske zbornice Slovenije in vsakemu posebej čestital za izpitni nastop, ki je bil le še pika na i po uspehih na državnem tekmovanju iz tehnike prodaje. Dijaki so prejeli spričevala od razredničarke Urške Senica.

Tajnik šolske maturitetne komisije Boris Ambrož, ki je vodil letošnjo maturo na šoli, je podal rezultate spomladanskega roka poklicne mature 2019. Opravljalo jo je 58 kandidatov, od tega 52 rednih dijakov in 6 odraslih (samoizobraževalci). Med samoizobraževalci so nekateri poklicno maturo opravljali prvič (v celoti ali v dveh rokih), drugi so opravljali popravne izpite.

Skupni uspeh vseh prijavljenih na poklicno maturo je soliden – 86,21 %. Pri rednih dijakih programov ekonomski tehnik in predšolska vzgoja pa je odstotek še precej višji, in sicer kar 96,1 %. Med vsemi uspešnimi maturanti je kar 18 dijakinj, ki so maturo opravile z odliko, med njimi pa z izjemnim splošnim uspehom izstopata zlati maturantki Ivica Švajger iz 4.Ae in Klara Butkovič iz 4.Av. Z odliko pa so maturirale tudi Klaudija Agrež, Laura Cvelbar, Teja Ela Erban, Anamarija Flajšman, Ana Kozole, Pika Kuselj, Tara Lorenci, Eva Močnik, Neja Netahly, Lara Ogorevc, Laura Pirc, Anja Rešetič, Nika Ribič, Neja Štern, Sabina Volčanšek in Nuša Žveglič. Obema zlatima maturantkama in vsem odličnjakinjam sta čestitala ravnateljica in župan, ki jih je nagradil tudi v imenu Občine Brežice. Maturantom 4. Ae oddelka je spričevala poleg ravnateljice podelila tudi razredničarka Ester Cerinski, maturantom 4. Av oddelka pa Mojca Ogorelc.

Slika 2: Laura Cvelbar, dobitnica kristalne piramide z ravnateljico dr. Mojco Tomažin

Ekonomska in trgovska šola Brežice pa vsako leto podeli tudi najvišje priznanje šole, kristalno piramido, za dijaka, ki je najbolj izstopal v dobrem po različnih kriterijih, ne le po učnem uspehu. Tokrat je profesorski zbor izbral kar dve dijakinji, in sicer Lauro Cvelbar in Piko Kuselj. Gre za dve izjemni dekleti, ki sta s svojimi dosežki,  delom, odnosom do drugih, pomočjo ostalim in sodelovanjem na prireditvah ter tekmovanjih pustili poseben pečat na ETrŠ in sta zato prejeli kristalni piramidi kot VIP vstopnici v svet odraslih, kakor je dejal voditelj prireditve. Vsem maturantom čestitamo in jim želimo, da bi dosegli svoje cilje, pridno študirali in dobro delali ter se radi spominjali svojih srednješolskih let.

Za ETrŠ: Metka Galič
Foto: FOTO Rožman
(ostale posnete fotografije so dostopne pri Foto Rožman v Brežicah)

(Skupno 1.073 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost