Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja

Zavezanec zagotovi enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu. Prav tako zagotovi informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije (petnajsti odstavek 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)).

Pomembne povezave:
– Notranji akt o določitvi notranje poti za prijavo (povezava);
– Obrazec za notranjo prijavo (povezava);
– Zakon o zaščiti prijaviteljev (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri).

Kaj je prijava kršitev?
Ali sumite, da je v naši delovni organizaciji prišlo do kršitve predpisov? Če je tako, lahko to kršitev prijavite zaupniku v organizaciji ali ustreznemu organu za zunanjo prijavo:
– Lidija Furlan;
– Deja Avsec.

Zaupnika bosta poskrbela, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.


Kršitve lahko sporočite prek:
– po e-pošti na naslov: lidija.furlan@sicbrezice.si, deja.avsec@sicbrezice.si;
– na telefonski številki: 051 227 847 (Lidija Furlan) oziroma na 041 285 978 (Deja Avsec); pogovor se lahko snema);
– na naslovu Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice, s pripisom »Prijava po ZZPri«;
– osebno pri zaupniku po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti.


Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru boste povratne informacije dobili le, če boste v prijavi opredelili, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira.

OBJAVA OZ. INFORMIRANJE
NOTRANJI AKT O DOLOČITVI NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO
OBRAZEC ZA NOTRANJO PRIJAVO

(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost