Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

PREDSTAVITEV PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA

Srednji strokovni program ZDRAVSTVENA NEGA je štiriletni izobraževalni program. Vanj se lahko vpiše, kdor je končal popolno osnovno šolo. Program izobražuje za poklic tehnica zdravstvene nege (srednja medicinska sestra) / tehnik zdravstvene nege.

Dijaki nadgradijo znanja splošnoizobraževalnih predmetov iz osnovne šole. Ob tem bodo usvojili znanja iz zdravstvene nege, nujne medicinske pomoči, dolgotrajne oskrbe, skrbi za zdravje in nenazadnje kakovosti in varnosti tako v zdravstveni negi, kot tudi socialni oskrbi.

Posebno skrb bomo posvetili razvijanju osebnostnih lastnosti (odgovornost in vztrajnost, empatičnost, komunikativnost in odprtost ter kreativnost in inovativnost) ter poudarjali in krepili vrednote (življenje, zdravje, poštenost, solidarnost, ljubezen, delovanje v skladu z etičnimi načeli), ki so nujno potrebne za uspešno in kakovostno opravljanje poklica.

Pomembna prednost izobraževanja na naši šole je možnost pridobivanja in povezovanje znanja s področji zdravstvene nege, naravoslovja, psihologije, komunikacije ter  ekonomije in poslovanja, kar bo zagotavljalo posebno cenjene kompetence, znanja in veščine, ki jih pričakujejo delodajalci in uporabniki.

Cilji programa zdravstvena nega so pridobiti paleto znanj in veščin na različnih področju:

  • zdravstvena nega v zdravstvu, socialni in dolgotrajni oskrbi ter pri ukrepanju v nepričakovani in neželenih situacijah;
  • komunikacijo in odnosi s pacienti in uporabniki ter njihovimi svojci in s sodelavci v strokovnem timu;
  • organizacija, sodobna tehnologija in podjetništvo v zdravstvu, socialni in dolgotrajni oskrbi.

Zakaj izbrati program zdravstvena nega? 
PREDSTAVITEV POKLICA MEDICINSKA SESTRA, TEHNICA / TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE in ZDRAVSTVENI TEHNIK V SLOVENSKI VOJSKI.

 

PREDMETNIK PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA

 

PROGRAMSKE ENOTE (predmet)

1. let.

2. let.

3. let.

4. let.

število ur

KT

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Slovenščina

117

144

128

98

487

24

Tuji jezik

108

108

112

89

417

20

Matematika

104

105

93

81

383

19

Umetnost

68

68

3

Zgodovina

68

34

102

5

Geografija

68

68

3

Psihologija

68

68

3

Fizika

70

70

3

Kemija

70

70

3

Biologija

70

70

3

Športna vzgoja

110

110

64

56

340

14

STROKOVNI MODULI

Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč

140

147

159

446

22

Od tega praktični pouk

73

70

62

 

 

 

Zdravstvena nega na specialnih področjih

217

309

526

26

Od tega praktični pouk

155

229

 

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

70

61

131

6

Od tega praktični pouk

35

33

 

 

 

 

Anatomija, fiziologija in mikrobiologija

72

107

31

210

10

Dolgotrajna oskrba

103

57

160

8

Od tega praktični pouk

 

 

33

30

 

 

Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi

38

33

29

100

5

Skrb za zdravje

54

48

38

140

8

Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju

36

34

70

3

Od tega praktični pouk

 

18

17

 

 

 

ODPRTI KORIKULUM

Informatika in poslovna komunikacija

72

72

3

Od tega praktični pouk

36

 

 

 

 

 

Strokovno naravoslovje z matematiko

36

28

64

Strokovno komuniciranje v tujem jeziku

28

28

5

Izrazoslovje v zdravstvu

36

36

3

Izbrana poglavja iz različnih področji zdravstva

92

92

11

Osnove masaže in rehabilitacije

72

72

Od tega praktični pouk

 

 

36

 

 

 

Terapija z ustvarjanjem

36

36

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Aktivno državljanstvo

 

 

35

 

35

 

Interesne dejavnosti

116

95

50

56

317

14

Praktično usposabljanje z delom

152

152

304

12

SKUPAJ

 

 

 

 

4982

236

 

 

 

(Skupno 8.601 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost