Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

POROČILO O REALIZACIJI DELA KOMISIJE ZA KAKOVOST V OKVIRU LDN 2016/17

V šolskem letu 2016/17 je komisija za kakovost skrbela za uvajanje elementov in merljivih kriterijev kakovosti dela na šoli oziroma vzgojno-izobraževalnega procesa. Komisija je preučila rezultate spletnega anketiranja iz prejšnjega šolskega leta, predvsem področja, ki so bila nekoliko slabše ocenjena.

Kot novost smo uvedli evalvacijo informativnih dnevov. S tem smo dobili vpogled v kakovost izvedbe informativnih dnevov, predvsem pa v zadovoljstvo staršev in učencev z informacijami, ki so jih prejeli in vtisi, s katerimi so odhajali iz ETrŠ.

V mesecu juniju 2017 smo izvedli evalvacijsko spletno anketiranje, v katero so bili vključeni vsi dijaki šole, razen zaključnih letnikov, ki so takrat s poukom že končali. Evalvacijski vprašalnik je vseboval vprašanja na ravni šole (medsebojni odnosi, pričakovanja in zadovoljstvo, organizacija in informiranje, oprema in urejenost in podpora dijakom). Komisija za kakovost je rezultate ankete analizirala in ugotavlja, da so le ti zadovoljivi in primerljivi s prejšnjim šolskim letom.

Podrobnejšo analizo rezultatov ankete bo komisija objavila v Poročilu komisije za kakovost za šolsko leto 2016/17  na spletni strani šole. Spletna anketiranja nameravamo periodično ponavljati. Tako bomo lahko spremljali trende izboljšav na evalviranem področju skozi daljše obdobje.

Poročilo je pripravila ga. Helena Medved Ivanuš, predsednica komisije za kakovost

Poročilo komisije za kakovost 1617
Povzetek poročila Komisije za kakovost 1617

(Skupno 569 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost