Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

Informacijski kotiček o EU na SIC Brežice

Strokovno izobraževalni center Brežice štiri leta uspešno sodeluje v evropskem in  izobraževalnem programu in projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – European Parliament Ambassador School Programme (EPAS), ki je v letošnjem šolskem letu potekal od septembra 2020 do junija 2021. Izobraževalni program je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo, saj je Evropska unija (EU) edinstvena gospodarska in politična unija 27 evropskih držav.

S projektom EPAS želimo pri dijakih spodbujati zavedanje o EU in evropski parlamentarni demokraciji ter mladim približati  in posredovati različna znanja o delovanju Evropske unije in Evropskega parlamenta. Preko raznovrstnih šolskih aktivnosti mladi in mentorji skupaj spoznavamo in odkrivamo, kaj pomeni biti evropski državljan, kakšne so prednosti članstva v vsakdanjem življenju, vlogo Evropskega parlamenta ter drugih pomembnih institucij EU. V šolskem letu 2020/2021 je program potekal petič, v njem pa je sodelovalo 70 slovenskih srednjih šol ter več kot 900 dijakov iz različnih regij.

Letošnji izobraževalni program Evropskega parlamenta za srednje šole v Republiki Sloveniji je bil sestavljen iz raznolikih aktivnosti, s pomočjo katerih so dijaki na zabaven in poučen način spoznavali delovanje EU in pomen aktivnega državljanstva. V okviru projekta EPAS smo sodelujoče šole skozi celo šolsko leto predelale nabor različnih EU vsebin, pripravile informacijski kotiček o EU ter razstavo na temo predstavitve EU in Evropskega parlamenta.  Z dijaki smo se udeležili tudi razprave z evropskim komisarjem za humanitarno pomoč in krizno komuniciranje Janezom Lenarčičem, ki je skozi neposredni razgovor z dijaki predstavil aktualne teme v EU.

V okviru programa smo v izvajanje učnih vsebin vključevali različna tematska področja o EU: podnebni ukrepi in evropski zeleni dogovor, gospodarstvo, finance, evro, migracije in azil, meje in varnost, podjetništvo in industrija, enotni trg, digitalno gospodarstvo, zaposlovanje in socialne zadeve, izobraževanje, raziskave in inovacije, regionalna politika, promet, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, okolje, energetika, zunanje zadeve in varnostna politika, širitev EU, Evropska sosedska politika, trgovina in pravice potrošnikov v EU, mednarodno sodelovanje in razvoj, humanitarna pomoč, pravosodje in temeljne pravice, javno zdravje, varnost hrane, bančne in finančne storitve, obdavčenje in carina, kultura,  mediji, mladi,  šport, proračun ter preprečevanje goljufij.  

Posebno pozornost smo namenili spoznavanju vrednot EU. Pogodba o Evropski uniji določa, da Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. Te vrednote so skupne vsem državam članicam EU v družbi, ki jo označuje pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakopravnost žensk in moških. Te vrednote so tudi sestavni del evropskega načina življenja in smo jih vključevali v učne vsebine tematskega modula spoznavanja moderne parlamentarne demokracije 21. stoletja.

Šole smo si po zaključenem ocenjevanju različnih aktivnosti prislužile naziv šola ambasadorka Evropskega parlamenta, sodelujoči dijaki in dijakinje pa naziv ambasador(ka). Zaradi epidemioloških razmer in uvedbe ukrepov smo šole večino aktivnosti izvedle v spletni različici. Izobraževalni program je obsegal naslednje aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru programa: seminarje za učitelje, proučevali smo različna gradiva o EU,  informacijski kotiček o EU na šoli, priprava dogodka in izvedba različnih aktivnosti ob dnevu Evrope, vodenje Facebook profila, namenjenega predstavitvi EPAS aktivnosti na šoli, sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook. Na šoli pa smo za dijake posameznih oddelkov organizirali in izvajali raznolike aktivnosti.

V program izvajanja aktivnosti smo vključevali veliko novih inovativnih elementov in pristopov učenja, od različnih novih aplikacij za poučevanje vsebin o EU, učenja refleksije, kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja ter še nekatere druge inovativne pristope poučevanja evropskih vsebin. Dijaki so vsebine programa EPAS zelo lepo sprejeli in se tudi aktivno vključevali v različne aktivnosti programa.

V šolskem letu 2020/ 2021 so na SIC Brežice v okviru programa pridobili naziv Dijak ambasador Evropskega parlamenta naslednji dijaki: Nika Per, Lara Rupar, Sebastjan Lasič, Zala Petan, Eva Cerovšek, Marko Vogrin, Larisa Škof, Manca Mihelin in Nina Zorko.

V programu EPAS smo na šoli zelo uspešno timsko sodelovale in izvajale različne aktivnosti profesorice, mentorice: Deja Avsec, Katja Bogovič, Lidija Furlan, Urška Senica in koordinatorica programa Mojca Ogorelc, ki smo pridobile naziv Mentor ambasador Evropskega parlamenta.

Projekt in izobraževalni program organizira ter koordinirata Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji ter Inštitut za politični menedžment.

profesorica Mojca Ogorelc,
koordinatorica projekta in programa EPAS na Strokovno izobraževalnem centru Brežice

fotografije M. Ogorelc

(Skupno 170 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost