Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

 

Nosilec projekta:

 

Sodelujoči: partnerji, srednje šole in dijaški domovi, šole kot regijska središča, strokovni recenzenti

Čas trajanja: 3 leta (2017/18, 2018/19, 2019/20)

 1. leto: prijavljeni dijaki 1. letnikov in novi člani
 2. leto: dijaki iz 1. leta (2. letniki in člani) in na novo prijavljeni dijaki
 3. leto: dijaki iz 1. leta (3. letniki in člani), dijaki iz 2. letnika člani ter prijavljeni dijaki

 

VKLJUČENIH:

 • 27 SŠ in DD (8 gimnazij, 1 dijaški dom….)
 • 27 ravnateljev SŠ in DD
 • 55 učiteljev/profesorjev V SŠ in DD
 • 258 dijakov SŠ in DD

5 REGIJSKIH SREDIŠČ

 

CILJI AKCIJE:

 • Dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
 • pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
 • dijake spodbujati k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
 • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
 • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
 • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
 • povezovati različne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

 

AKTIVNOSTI:

Aktivnost 1: Udeležil se bo delavnic, ki jih bodo organizirali in izvajali sodelujoči partnerji.
Aktivnost 2: Vsak dijak v klubu vodi e-listovnik (e-portfolio), v katerem beleži/dokumentira potek opravljanja aktivnosti v spletnem okolju.
Aktivnost 3: Dijak bo pomen varne mobilnosti širil med vrstniki tako, da bo v obdobju treh letih v klub povabil ga člana.
Aktivnost 4: Na šoli bodo opravili raziskovalno/projektno nalogo.
Aktivnost 5: Dijak bo sodeloval na najmanj dveh natečajih s področja varne mobilnosti.
Aktivnost 6: Dijak se bo vključil v aktivnosti šole na temo varne mobilnosti ali v ponujene aktivnosti šol regijskih središč.

 

OBVEZNOSTI DIJAKA:

 • A1 – opravi 2 delavnici
 • A2 – ima izpolnjen e-listovnik
 • A3 – je pridobil novega člana,
 • A4 – pripravi R/P nalogo in jo predstavi
 • A5 – sodeluje na natečaju, nalogo predstavi, sodeluje z drugimi
 • A6 – predstavi rezultate, e-listovnik, sodeluje v klubu

 

VREDNOTENJE DIJAKOV:

Prvo in drugo leto akcije:

 • A1, A2 (obvezne izbirne vsebine)
 • A1, A2, A3, A4 (10% popusta pri opravljanju CPP/PP)
 • A1, A2, A3, A4, A5, A6 – vseh 6 aktivnosti (5 ur brezplačne vožnje pri opravljanju vozniškega izpita B kategorije)

Tretje leto akcije:

 • A1, A2 (obvezne izbirne vsebine)
 • A1, A2, A4, A5 (10% popusta pri opravljanju CPP/PP)
 • 3 delavnice iz A1 in A2 (ekskurzija), maj 2020.

 

PARTNERJI:

 • JAVNA AGENCIJA RS ZA VARNOST PROMETA – www.avp-rs.si
 • MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO – http://www.mzi.gov.si/,
 • POLICIJA – www.policija.si,
 • RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – www.rks.si,
 • ZAVOD VARNA POT – varna-pot.si,
 • ZAVOD VOZIM – http://www.vozim.si,
 • ZŠAM – http://www.zveza-zsam.si/,
 • AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE – www.amzs.si,
 • CENTRI VARNE VOŽNJE – www.amzs.si/cvv.
VARNA MOBILNOST
(Skupno 380 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost