UČITELJSKI ZBOR

Boris Ambrož

 • aktiv družboslovje

prostor: RAČ, tel. št: 49 92572

boris.ambroz@guest.arnes.si

Darja Babič Drašler

prostor: TJ2, tel. št: 49 92571

darja.babic.drasler@gmail.com

Katja Bogovič

prostor: TJ2, tel. št.: 49 92571

katja.bogovic@gmail.com

Ester Cerinski

prostor: TJ2, tel. št.: 49 92571

cerinski.ester@gmail.com

Lidija Furlan

 • aktiv ekonomski predmeti, praktični pouk in informatika

prostor: ref. VSŠ, tel. št: 49 92562

lidija.furlan@guest.arnes.si

Metka Galič

 • aktiv ekonomski predmeti, praktični pouk in informatika

prostor: upr. del, tel. št: 49 92558

metka.galic@gmail.com

Nadja Ivšić

 • aktiv naravoslovje

prostor: TJ1, tel. št.: 49 92581

nadja.brezice@guest.arnes.si

Dejan Jerončič

 • aktiv družboslovje

prostor: DZN1, tel. št.: 49 92584

dejan.jeroncic@gmail.com

Alojz Konec

 • aktiv družboslovje

prostor: DZN1, tel. št: 49 92584

Alojz.Konec@gmail.com

Mileva Kralj Buzeti

 • aktiv družboslovje

prostor: DZN1, tel. št: 49 92584

milevakraljbuzeti@gmail.com

Katarina Kukovičič Unetič

 • aktiv družboslovje

prostor: GEO, tel. št.: 49 92576

katarina.unetic@gmail.com

Vladka Lopatič Omerzu

 • aktiv športna vzgoja

prostor: ŠVZ, tel. št.: 49 92588

vladka.lopatic@gmail.com

Helena Medved Ivanuš

 • aktiv ekonomski predmeti, praktični pouk in informatika

prostor: EKN1, tel. št: 49 92585

helena.ivanus@gmail.com

Elena Mlakar

 • aktiv ekonomski predmeti, praktični pouk in informatika

prostor: DZN2, tel. št: 49 92575

elena.mlakar@gmail.com

Mojca Ogorelc

 • aktiv družboslovje

prostor: SOC, tel. št.: 49 92569

Mojca.Ogorelc@guest.arnes.si

Mirjana Orešnik

prostor: MAT, tel. št.: 49 92573

mirjana.oresnik@guest.arnes.si

Alenka Pečnik Kranjec

 • aktiv družboslovje
 • svetovalna delavka

prostor: upr. del, tel. št: 49 92556

alenka.pecnik@guest.arnes.si

Danica Pozvek Vidmar

 • aktiv slovenski jezik in književnost

prostor: SJK, tel. št: 49 92574

danica.pozvek-vidmar@guest.arnes.si

Jadranka Roguljič

 • aktiv slovenski jezik in književnost

prostor: SJK, tel. št.: 49 92574

jadranka.roguljic@guest.arnes.si

Patricija Rudolf

 • aktiv slovenski jezik in književnost

prostor: SJK, tel. št.: 49 92574

pa3cija.rudolf@gmail.com

Urška Senica

 • aktiv ekonomski predmeti, praktični pouk in informatika

prostor: DZN2, tel. št: 49 92575

urska.senica@guest.arnes.si

Mira Starc

 • aktiv ekonomski predmeti, praktični pouk in informatika, matematika

prostor: DZN1, tel. št: 49 92584

mira.starc@guest.arnes.si

Karmen Štefanič

 • aktiv ekonomski predmeti, praktični pouk in informatika

prostor: DZ1, tel. št.: 49 92584

karmen.stefanic1@gmail.com

Mira Urek Jesenšek

 • aktiv slovenski jezik in književnost

prostor: SJK, tel. št.: 49 92574

mira.urek-jesensek@guest.arnes.si

Lidija Volčanšek

 • aktiv naravoslovje

prostor: NPB, tel. št: 49 92583

lidija.volcansek@gmail.com

Hermina Vučajnk

 • aktiv ekonomski predmeti, praktični pouk in informatika

prostor: EKN1, tel. št: 49 92585

hermina.vucajnk@guest.arnes.si

Drago Žerjav

prostor: MAT, tel. št.: 49 92573

drago.zerjav@gmail.com

Albert Žnidaršič

 • aktiv športna vzgoja

prostor: ŠVZ, tel. št.: 49 92588

Albert.znidarsic@guest.arnes.si