Srednji strokovni izobraževalni program ekonomski tehnik traja štiri leta. Vanj se lahko vpiše, kdor je končal popolno osnovno šolo.

Program izobražuje za vse poklice, ki zahtevajo srednjo strokovno izobrazbo s področja financ, računovodstva, komerciale, poslovanja in uprave. Dijaki si pridobijo izobrazbo ekonomskega tehnika, zaposlitev pa lahko iščejo v bančništvu, zavarovalništvu, računovodstvu, državni upravi, komerciali, špediciji in carini ter kot trgovski potniki.

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo.

Opravljena poklicna matura omogoča vpis na višje ali na visoke strokovne šole, ki delujejo bodisi kot samostojni zavodi bodisi v okviru slovenskih univerz. Z opravljeno dodatno izpitno enoto v okviru splošne mature pa je možen vpis tudi na nekatere smeri univerzitetnega študija.

Maturanti se lahko odločijo tudi za vpis v enoletni maturitetni tečaj, ki je priprava za opravljanje splošne mature.

Zakaj izbrati program ekonomski tehnik? PREDSTAVITEV PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK

Share on FacebookPrint this page
(Skupno 737 obiskov, današnjih obiskov 4)