Srednji strokovni izobraževalni program ekonomski tehnik traja štiri leta. Vanj se lahko vpiše, kdor je končal popolno osnovno šolo.

Program izobražuje za vse poklice, ki zahtevajo srednjo strokovno izobrazbo s področja financ, računovodstva, komerciale, poslovanja in uprave. Dijaki si pridobijo izobrazbo ekonomskega tehnika, zaposlitev pa lahko iščejo v bančništvu, zavarovalništvu, računovodstvu, državni upravi, komerciali, špediciji in carini ter kot trgovski potniki.

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo.

Opravljena poklicna matura omogoča vpis na višje ali na visoke strokovne šole, ki delujejo bodisi kot samostojni zavodi bodisi v okviru slovenskih univerz. Z opravljeno dodatno izpitno enoto v okviru splošne mature pa je možen vpis tudi na nekatere smeri univerzitetnega študija.

Maturanti se lahko odločijo tudi za vpis v enoletni maturitetni tečaj, ki je priprava za opravljanje splošne mature.

Zakaj izbrati program ekonomski tehnik? PREDSTAVITEV PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK

Share on FacebookPrint this page
(Skupno 2.069 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost