Select Page
Predšolska vzgoja je 4-letni srednji strokovni izobraževalni program. Dijaki si pridobijo strokovno poklicno izobrazbo vzgojitelj predšolskih otrok. Izobraževanje končajo s poklicno maturo.

Usposobijo se za strokovno delo pomočnika vzgojitelja v vrtcih, izobraževalnih zavodih in nevladnih organizacijah. Hkrati si pridobijo široka splošna znanja, ki jim omogočajo nadaljevanje študija na višjih, visokih ali univerzitetnih študijskih programih.
Dijaki si nadgradijo znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov, ki so jih poznali že v osnovni šoli. Poleg tega usvojijo znanja s področja psihologije in pedagogike, vzgoje ter razvoja osebnosti in sposobnosti otrok. Poudarjeno je umetniško področje, ki zajema likovno, glasbeno, plesno in gledališko ustvarjanje. Hkrati si razvijejo osebnostne lastnosti (odgovornost, komunikativnost, kreativnost in inovativnost, empatičnost in odprtost ter vztrajnost) in vrednote (poštenost, delovanje v skladu z etičnimi načeli), ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica. Naučijo se organizirati spodbudno vzgojno okolje za razvoj vseh področij in oblik ustvarjalnosti in nadarjenosti predšolskih otrok.

Praktične izkušnje in veščine pridobivajo pri praktičnem usposabljanju neposredno v vzgojnih skupinah v vrtcih, pa tudi pri praktičnem pouku v šoli.

Predvsem pa se učijo učiti ter razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje, da bodo sledili novostim na strokovnem področju.

Share on FacebookPrint this page
(Skupno 2.767 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost