Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Strokovno izobraževalnega centra Brežice (kratko: Svet zavoda) po Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovno izobraževalni center Brežice« z dne 9. 3. 2021 in na podlagi drugega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in prvega odstavka 6. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ter 6. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) sestavlja 17 članov, in sicer: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki staršev dijakov, 2 predstavnika dijakov, 3 predstavniki študentov VSŠ in predsednik strateškega sveta, ki je član Sveta zavoda po svojem položaju.

Člani Sveta zavoda v šolskem/študijskem letu 2022/23

Ime in priimek Predstavnik
  ustanovitelja (imenuje Vlada RS)
  ustanovitelja (imenuje Vlada RS)
ELIZABETA BUDIČ ustanovitelja (imenuje Občina Brežice)
ALENKA PEČNIK KRANJEC delavcev OE VSŠ
KARMEN ŠTEFANIČ delavcev OE VSŠ
DEJA AVSEC delavcev OE SŠ
ELENA MLAKAR delavcev OE SŠ
VLADKA LOPATIČ OMERZU delavcev OE SŠ
TATJANA ŠNEBERGER staršev dijakov
DANIELA HORNIK RAČIČ staršev dijakov
PETRA BAN PLAVLJANIĆ staršev dijakov
EVA CEROVŠEK dijakov
NJOMZA SARAMATI dijakov
NEJC RIBIČ študentov
PIA SRPČIČ študentov
ERIK HOČEVAR študentov
mag. STANKO LEVIČAR strateškega sveta VSŠ

 

Predsednica Sveta zavoda je Alenka Pečnik Kranjec, namestnica predsednice je Elena Mlakar.

 

(Skupno 1.126 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost