Izobraževalne programe za odrasle je v ETrŠ v šolskem letu 2017/18 možno opravljati le kot samoizobraževalec-ka.
V tem primeru se kandidat-ka po konzultacijah s posameznimi profesorji (v času njihovih govorilnih ur, ki so enkrat na teden ali po dogovoru) sam pripravlja na osnovi predpisane oz. dogovorjene literature.  Na izpite se prijavlja v razpisanih izpitnih rokih.

Kandidati se lahko po želji dogovorijo z nosilci posameznih predmetov za poljubno število ur konzultacij oz. priprav, ki se plačajo posebej v skladu s cenikom.

Za občane imamo med letom organiziranih pet izpitnih rokov, ki so objavljeni na oglasni deski in na spletni strani šole. Roki so sredi meseca v septembru, novembru, januarju, marcu in maju. Prijave sprejemamo do 7. dne v mesecu. Ob prijavi je potrebno plačati stroške izpita po veljavnih cenah.

Zaključni izpit se lahko opravlja junija, avgusta ali februarja, poklicna matura pa po državnem maturitetnem koledarju.

Samoizobraževalci se lahko posvetujejo s šolsko svetovalno delavko, ki vodi njihovo dokumentacijo, jim svetuje in jih po potrebi usmerja.

Andragoški zbor sestavljajo profesorji Ekonomske in trgovske šole Brežice, po potrebi pa tudi  zunanji sodelavci, ki opravijo andragoško delo praviloma po podjemnih pogodbah ali po pogodbi o poslovnem sodelovanju.

Priznavanje izpitov iz predhodnega izobraževanja vodi Komisija za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja.

Dokumentacija samoizobraževalcev in svetovanje je v pristojnosti šolske svetovalke Alenke Pečnik Kranjec. Ostalo dokumentacijo v zvezi z izobraževanjem odraslih ureja tajništvo in jo arhivira po predpisih o vodenju dokumentacije v izobraževanju odraslih.

(Skupno 252 obiskov, današnjih obiskov 1)