Erasmus+ Leader in Me

Erasmus+ Leader in Me

Poročilo drugega projektnega sestanka Erasmus+, Leader in Me Nizozemska, 20. 11. – 24. 11. 2018 V šolskem letu 2018/2019 smo na ETRŠ Brežice dobili nov projekt mednarodnega sodelovanja med šolami KA2. Koordinator je šola Maricolen iz Maldegema (Belgija). Sodelujejo še...
Praktično usposabljanje v tujini

Praktično usposabljanje v tujini

Na ETRŠ Brežice smo se uspešno prijavili na razpis Evropske komisije programa Erasmus+, in pridobili projekt »Let’s do it«, v katerem  bomo v šolskem letu 2017 – 2018 dvajsetim dijakom naše šole omogočili opravljanje delovne prakse v tujini. Dijaki bodo potovali na...
Erasmus+ World of Work “WOW”

Erasmus+ World of Work “WOW”

V ETRŠ Brežice smo gostili prvo srečanje Erasmus+ projekta World of Work »WOW«  V mednarodnem projektu Erasmus+ World of Work sodeluje šest šol: iz Portugalske (http://www.zarco.pt), Španije...
Erasmus+ Smart

Erasmus+ Smart

Projekt Smart je trileten projekt (2014 – 2017) v katerem sodelujejo šole iz Bolgarije, Španije, Italije, Češke, Slovenije in Finske. Cilji projekta so podprti z evropskimi cilji o spodbujanju podjetništva med mladimi. Dijaki obiskujejo podjetnike, z njimi naredijo...
Erasmus+ WESTERNS

Erasmus+ WESTERNS

Projekt Westerns je dvoletni projekt sodelovanja med šolami (2015 – 2017), v katerem smo se povezali Francozi, Italijani, Slovenci, Hrvatje in Grki. Tema so bila vinorodna področja Evrope. Želeli smo osvetliti zgodovino pridelave, poudariti njen pomen v umetnosti in...
Dostopnost